Bùi Mai Điểm 裴梅點 (1882-1943) tự Bàn Cổ 盤古, quê ở làng Lang Trụ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, đỗ tú tài năm Kỷ Dậu (1909). Ông là người tính tình phong nhã, có năng khiếu về âm nhạc, dạo đàn nguyệt và đàn đáy rất hay và ông có soạn quyển sách dạy cách thức đánh chầu, nhan đề là Chầu Tú Điểm.

Thơ văn của ông phần lớn bị thất lạc, nay chỉ còn lại một số bài ca trù có giá trị văn học. Trong sách Việt Nam ca trù biên khảo có giới thiệu 2 bài trù của ông.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời