Năm ngoái trời mưa chung bóng mận
Năm nay mận nở luống trông nhau
Ngày xanh gặp gỡ dần thưa thớt
Mây ráng thêm thương tuổi bạc đầu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời