Quốc nạn đành chung chịu
Gia tình xiết nói năng
Đêm liền đêm biếng ngủ
Án sách ngọn hàn đăng.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời