Xưa nay đời chiến sĩ
Chết thấy mặt là may
Nhân gian vòng khổ luỵ
Đem vận mệnh làm khuây.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời