Xe rồng mây áng nẻo Khiêm Cung
Lạnh lẽo đài câu lá rụng hồng
Thương chị phi tần nương bóng xế
Hồ thu sương động ngấn hoa dung

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời