Ở trên còn có tình thương
Đời là cô đảo, trùng dương là tình.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời