Rêu xanh nhàu nhọ nếp tàn y
Duyên nhạt vàng son áng ngự thi
Nỡ để nghìn sau thương nhớ quạnh
Nối dài tơ liễu bóng tà huy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời