Gầy úa rừng sương đeo giọt sầu,
Ðây lòng ta đó một trời thu.
Gió vàng cợt sóng sông chau mặt
Mây trắng vờn cây núi bạc đầu.
Dìu dặt tiếng ve còn vẳng đấy,
Vội vàng cánh nhạn rủ về đâu?
Hỡi người chinh phụ nương rèm liễu,
Sùi sụt chi thêm bận vó câu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời