Mới hăm bảy tuổi trời
Đã ra ngoài thiên cổ
Không hệ luỵ trên đời
Muôn thu tình cố thổ.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời