Sông dài bãi vắng núi chênh vênh
Chùa lánh sau mây tiếng trống rền
Gió nước nôn nao lòng đại độ
Lạnh lùng sương xuống bóng trăng lên

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời