Từng trận hoa vàng nép gió tây
Đìu hiu bến lục khói thu xây
Người ba xuân trước phong thanh vắng
Cửa sổ nhìn sương bóng trúc gầy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời