Chợ lấp mặt đầm xưa
Tưng bừng lợi sớm trưa
Đêm trăng đồi miếu cũ
Buồn lịm tiếng chuông đưa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời