Gió lạnh chim kêu sương rụng cành
Gối đầu trăn trở nguyệt tàn canh
Thương ai quán khách lòng thơ mỏi
Một ngọn đèn khêu mấy đoạn tình

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời