Giếng cúc đôi nhành thu ngậm hương
Đôi cành trăng nở mộng đêm sương
Giờ đây bến lạ người năm ngoái
Lặng lẽ thuyền quê chở nhớ thương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời