Bến lạ thu bay lá rợp đường
Khôn tìm giấc mộng ẩn canh sương
Tờ thơ gió lật trăng bên gối
Giếng ngọt vườn quê khởi nhớ thương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời