Sương vọng sầu theo nhạn hải tần
Trì trìu sắc cỏ lệ giai nhân
Gió thu ý muốn nguôi lòng khách
Tiếng địch ngàn xa thổi lại gần

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời