Vừa mới hồi cư đã tản cư!
Vận nhà vận nước biết nên hư?
Máu xương chiến đấu thương đà lắm,
Nanh vuốt xâm lăng giận chửa trừ!
Vườn cũ tả tơi trời tháng chạp,
Ðường khuya khấp khểnh nguyệt canh tư.
Gió sương chếch chóng hồn ly loạn,
Ước nguyện bình sinh nửa có như?

Trường Định, 1947

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời