Ngoài mây cánh nhạn quyến dương tà
Đất lữ thu về cúc chửa hoa
Toan khép lòng quê bên gác mộng
Lửa chài lại thoáng bến sương sa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời