Còi xe đêm trước lọt rèm xưa,
Tin gởi vào ai đã đến chưa?
Tỉnh mộng nằm ôm tràng mộng cũ,
Mong thơ lần giở xấp thơ xưa…
Cỏ sương rung động niềm thương nhớ,
Mây nước nôn nao ý đợi chờ.
Lơ đễnh bên người ôm mặt khóc,
Hỏi tra duyên cớ, ngại ngùng thưa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời