Sân không còn bóng mận
Buồn ngập ánh trăng thanh
Bàng hoàng song chợp mộng
Tình vọng lá ru oanh.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời