(Tặng Thạch Trung Giả)

Nến lụn phòng thơ bóng mỹ nhân
Trăng treo đĩa ngọc lộ toàn chân
Theo làn gió quyến hương vườn mận
Phảng phất tiền thân thoáng hậu thân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời