Than củi lòng em thương nhớ chị
Chị về roi vọt tấm thân em !
Đèn côi gió lạnh song khuya vắng
Máu chảy thân em ruột chị mềm?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời