Gió rủ canh đi ngàn liễu khóc,
Sông đưa lạnh tới bóng trăng run…
Thuyền ai tiếng hát bên kia vẳng?
Ghé lại cho nhau gởi chút buồn.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời