Hương trà chưa cạn chén hàn ôn
Thuyền đã buông theo tiếng sóng dồn
Ngắm vọi mây thu ùn mặt biển
Gác chuông thành cổ động hoàng hôn

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời