Thược dược gió bay màu tuý vũ
Hải đường sương tỉnh giấc xuân tiêu
Con oanh năm ngoái không về nữa
Sắc liễu xanh xao tiếng địch chiều

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời