Tặng Nhất Phiến Tâm

Vươn thắm tình ong mật
Nhãn lồng hoa phới mưa
Dịu dàng trang sách lật
Lòng ngọt gió hiên trưa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời