Lòng say theo mộng lạc mai trang
Ngọn nến chong khuya bóng võ vàng
Lời chép nhớ nhung chưa kịp gởi
Một trời lá gió đã đưa sang

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời