Hồng hạnh đêm qua nở mỹ miều
Tình riêng mây nước những đìu hiu
Đêm nay lòng muốn vui theo cảnh
Sương lá rừng phong gió rụng nhiều

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời