Tàu chuối vườn bên rụng giọt khuya
Khôn ngăn hồn mộng dứt ra về
Mộng về ta ở thương nhau quá
Trăng nửa vòng thu gió bốn bề

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời