Từ mối tương tri vướng ruột tằm
Tình chung mây ráng phút mười năm
Đêm qua gối mộng tràn thương nhớ
Thấm tận lòng nhau hiện đến thăm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời