Quê người rong ruổi bấy nhiêu lâu
Vườn cũ về thăm cảnh dãi dầu!
Trống trải ba gian nhà nhện choán
Ngửa nghiêng bốn mặt dậu bìm leo!
Cội tùng bóng ngả sương rơi lệ!
Ngõ trúc mây che cuốc giục sầu
Lẳng lặng bên thềm ôn chuyện cũ…
…Giựt mình ngỡ đến chốn nào đâu?

1932

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời