Máy cửi nhà bên khép đã lâu
Còn nghe tiếng ác rụng canh thâu
Không tình không nghĩa sao thương nhớ?
Ngọn bấc khêu sương lạnh trắng đầu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 5,00/5)
Loading...

Trả lời