Rằng vì dân vì nước
Nói ra thêm não nề
Sụt sùi đêm trở lạnh
Giọt lệ đắng tình quê.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời