(Tặng Thi Vũ)

Bờ nghiêng lau lách bước sương lồng
Trăng muộn màng canh lánh mặt sông
Đời nửa khói mây chìm bóng mộng
Gọi đò một tiếng lạnh hư không

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, trung bình: 3,00/5)
Loading...

Trả lời