Biển Én sóng tuôn màu thuý liễu
Đèo Son cây trải cánh nhàn vân
Canh tàn thương nhớ đi về mộng
Sương khói tìm đâu bóng cổ nhân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời