Đìu hiu sân bệnh viện
Cành liễu gió đong đưa
Thương bướm bay tìm mộng
Hoa sứ vàng nở trưa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời