Năm ngoái năm nay gặp bước cùng,
Lỡ bề gánh xách lỡ bề bưng!
Văn xưa dạy học trườn bôn thải,
Sức yếu làm thuê thế chẳng dùng.
Thân thích khó nhờ, sơ khó cậy,
Ruộng nương thì có, lúa thì không!
Ngày mùa đành vẫn ăn cơm ghé,
Cha nhịn con ăn vợ nhịn chồng.

Phú Phong, 1953

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời