Đèn khuya buông dịu ánh hồng sa
Nằm hỏi thăm nhau chuyện cửa nhà
Đơn chiếc lòng thu thân quán trọ
Bùi ngùi giọt lệ khóc cầm ca

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời