Cánh sen từ độ ướp bên lòng
Hương rủ xuân về mộng ấm song
Trong giấc đêm qua ngờ tỉnh mộng
Đương sương dậy tiễn nguyệt thơ phòng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời