Áo mỏng khôn ngừa trận bắc phong
Song mây tạm khép cánh thơ phòng
Ngoài trời đêm rụng bao sương lá
Nến thắp tâm tư một điểm hồng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời