Ngày cũng như đêm chẳng thấy gì
Không làm thơ nữa biết làm chi
Cho còn ra sống cho tiêu muộn
Dẫu có vô duyên dẫu lỗi thì
Hạc rủ mộng sang thuyền Xích Bích
Én đưa tình tới ngõ Ô Y
Đàn ai tiếng vọng ngoài mây nước
Biết có còn ai nối Tử Kỳ?

1990-1991

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời