Nắng nhạt chiều thu quạ rộn ràng
Sầu vương lau lách lạnh thành hoang
Thơ tàn cổ viện duyên ngao ngán
Đá nát hoàng cung tiếng ngỡ ngàng
Gầy guộc gió sương tùng Thế Miếu
Bẽ bàng trăng nước trúc Hương Giang
Trông vời Thiên Mụ mây man mác
Lơ lửng chuông hôm rụng tiếng vàng.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời