Chở nặng buồn thương xe bạn đi
Mây vàng lau bạc bóng sâm si
Ngõ ngoài trúc đổi bao lần biếc
Còn vướng hoàng hôn phút biệt ly

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời