Từng giọt châu rơi mắt mẹ hiền
Mừng con lưu lạc trở đoàn viên
Neo thu bến tạnh thuyền sương sóng
In bóng chùa xưa trăng nửa hiên

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời