Cành sương thơm sắc lá
Nắng đọng lòng chim ca
Nghìn trước thu dương trái
Nghìn sau xuân đã hoa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời