Tấm thân bảy chín giữ không tròn
Hai mắt nay còn được nửa con
Dặm thế gập gềnh tay vịn trúc
Trang lòng quờ quạng lệ ngưng son
Hẹn hò chín chục xuân chưa đến
Gắn bó ba sinh đá nỡ mòn
Một tiếng chim chiều kêu trước giậu
Mai già nở lạnh bóng trăng non.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời