Tặng V. P. L.

Xuân cuối đêm mười bốn
Trăng nhà thương thâm u
Chùa đâu chuông trở lạnh
Từng giọt lá gieo thu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời