Thanh thanh lài nở ngọc
Trà thấm vị bình minh
Đảy chén màu thu lọc
Mây trôi dòng thuỷ tinh.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời