(Tặng Vũ Hân)

Cầu cao mấy lượt bước vân du
Dừng hỏi thăm xuân lạnh sóng mù
Tiếng địch chẳng theo thuyền đổi bến
Nghiêng tai đồng vọng nước non thu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời