Ví có nhân duyên đã vợ chồng
Không nên chồng vợ dứt cho xong
Dứt nhau không nỡ theo không nỡ
Theo tội đời nhau dứt tội lòng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời